VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-04-2020 19:30:00 uur


Video vergadering
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3
2
1
6
3
3
13
3
1
8
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage