Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-05-2020 19:30:00 uur


Video vergadering
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
4
0
1
1
3
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
21
1
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage