VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-01-2021 19:30 uur


Video vergadering
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
3
0
1
2
7
5
3
4
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage