VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-03-2021 19:30 uur


Video vergadering
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
1
1
1
1
5
3
6
7
1
3
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage