VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-04-2021 19:30 uur


Video vergadering
0
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
1
0
0
1
0
1
1
4
3
3
3
4
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage