VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-12-2021 19:30 uur


Video vergadering
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
2
0
1
1
4
5
6
3
22
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
2
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
5
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
5
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
4
8
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage