VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-09-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
0
0
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
1
3
2
3
3
2
20
2
3
4
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage