VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-05-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
0
0
1
1
3
3
3
3
1
2
5
3
7
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
27
2
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage