VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-11-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
2
0
1
2
3
3
3
2
4
5
3
3
6
1
4
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage