VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-11-2021 19:00 uur


Raadzaal
0
1
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage