VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-07-2022 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
0
0
1
0
1
1
14
3
3
5
6
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage