VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-12-2022 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
0
0
1
2
6
10
3
4
2
7
3
2
1
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
3
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
2
11
2
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage