VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-06-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
0
0
1
2
9
4
4
3
3
5
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage