VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-01-2022 19:30 uur


Video vergadering
0
1
0
0
0
0
1
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
1
1
7
2
3
3
21
5
2
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage