VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-10-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
2
0
1
1
6
8
1
4
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage