VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-09-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
0
0
1
1
1
1
4
4
1
2
4
16
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage