VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-11-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
1
0
1
1
5
3
2
4
3
4
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage