VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-05-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
2
0
1
1
2
5
4
4
18
2
2
0
1
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage