VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-06-2022 21:00 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage