VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-03-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
1
0
1
1
4
3
3
10
1
2
3
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
3
2
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
3
5
5
4
6
Voorzitter: de heer A.P.M. Maathuis
3
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
3
1
1
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage