VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-10-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
0
0
1
0
1
0
3
3
3
3
4
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
2
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
2
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
2
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage