VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-05-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
0
0
2
0
1
1
3
1
3
3
2
3
2
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
36
2
1
1
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage