VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-03-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
0
0
2
0
1
1
3
3
9
3
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage