VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
13
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage