VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-07-2024 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
0
0
1
0
1
1
6
5
10
9
10
25
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage