Archief Gezamenlijke commissievergadering Omgeving en Economie / Sociaal Domein en Bestuur in 2014