VergaderingVergadering van Gezamenlijke commissievergadering Omgeving en Economie / Sociaal Domein en Bestuur
Datum: 10-03-2020 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
3
3
6
2
2
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage