VergaderingVergadering van Gezamenlijke commissievergadering Omgeving en Economie / Sociaal Domein en Bestuur
Datum: 23-03-2021 19:30 uur


Video vergadering
Voorzitter: mevrouw A.M.T ten Dam
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
5
2
2
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage