VergaderingVergadering van Gezamenlijke commissievergadering Omgeving en Economie / Sociaal Domein en Bestuur
Datum: 06-09-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer S.F. Slots
0
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
1
0
4
15
4
4
1
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage