Contact met de gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad (of de fracties).

Persoonlijk contact

U kunt raads- en commissieleden afzonderlijk per e-mail over politieke onderwerpen benaderen. Op de pagina over de samenstelling gemeenteraad vindt u informatie over de leden van de raad en contactgegevens.

Als u de raad wilt uitnodigen voor bijvoorbeeld een werkbezoek of een andere bijeenkomst, neemt u contact op met griffie@dinkelland.nl

Contact met de fracties

De gemeenteraad bestaat uit meerdere fracties. Deze fracties bestaan uit raads- en commissieleden. Als u als inwoner een fractie benadert, dan benadert u dus niet ‘de gemeenteraad’ maar één van de politieke partijen. Het spreekt vanzelf dat u zelf kunt bepalen welke raadsfractie(s) u wilt benaderen. De griffie speelt hierbij geen rol.

Schriftelijk contact

U kunt een brief of e-mail sturen naar de hele gemeenteraad. U doet dat via de griffie via griffie@dinkelland.nl of Postbus 11, 7590 AA Denekamp t.a.v. de gemeenteraad.

Wat gebeurt er met uw brief?

De griffie stuurt u een ontvangstbevestiging en plaatst uw brief op de lijst met ingekomen stukken. Bij elke brief wordt een voorstel gedaan hoe de raad de brief behandelt. Er zijn een aantal mogelijke manieren waarop uw brief wordt behandeld:

  • Voor kennisgeving aannemen.
  • Het college vragen de brief in behandeling te nemen.
  • Het college vragen de raad een voorstel te doen over de brief;

Belangrijk om te weten

De lijst met ingekomen stukken is openbaar. De brieven zelf zijn alleen voor raadsleden zichtbaar, maar kunnen wel door derden worden opgevraagd. Als uw brief wordt opgevraagd, en wanneer dat nodig is, anonimiseert de griffie uw brief.

De volgende stukken komen niet op de lijst van ingekomen stukken:

  • Reclame-uitingen
  • Uitnodigingen (deze komen op een aparte lijst).
  • Stukken geadresseerd aan individuele raadsleden/raadsfracties.
  • Anonieme brieven.

Het is belangrijk dat u uw brief duidelijk richt aan de gemeenteraad. Anders wordt uw brief wel doorgestuurd naar de organisatie voor behandeling, maar gaat deze niet naar de raad. Daarnaast is het belangrijk om in uw brief uw naam en contactgegevens te vermelden. Anonieme brieven kan de raad niet in behandeling nemen.