Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

U kunt als burger van deze gemeente of als vertegenwoordiger van een wijk of een vereniging ook een onderwerp op de raadsagenda laten plaatsen. Dit is het burgerinitiatief. Bij een burgerinitiatief gaat het om de zwaardere onderwerpen. Het gaat verder dan het meepraten tijdens een commissievergadering. Daarom worden er ook eisen aan de procedure gesteld. Zo moeten minstens 50 personen die ouder dan 16 jaar zijn en in Dinkelland wonen het initiatief ondersteunen. De raadsgriffier vertelt u hier graag meer over.

Klik hier voor de verordening burgerinitiatief