Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Uw standpunt?

Inspreken tijdens de vergaderingen van de algemene raadscommissie

De vergaderavonden van de raadscommissies beginnen om 19.30 uur. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen actief deelnemen aan de commissievergaderingen. Als u wilt meepraten over een onderwerp dat op de commissieagenda staat, is het voldoende dat u zich voor de vergadering meldt bij de voorzitter. Staat het onderwerp waarover u het woord wilt voeren niet op de agenda? Neemt u dan contact op met de griffier.