Uw standpunt?

Inspreken tijdens de vergaderingen van de algemene raadscommissie

De vergaderavonden van de raadscommissies beginnen om 19.30 uur. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen actief deelnemen aan de commissievergaderingen. Als u wilt meepraten over een onderwerp dat op de commissieagenda staat, is het voldoende dat u zich voor de vergadering meldt bij de voorzitter. Staat het onderwerp waarover u het woord wilt voeren niet op de agenda? Neemt u dan contact op met de griffier.