Uw standpunt?

Inspreken tijdens de vergaderingen van de raadscommissies

De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Denekamp. De dinsdagavond is de vaste vergaderavond. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De agenda van de commissievergadering wordt op de website van de gemeente gepubliceeerd.

Belanghebbenden en belangstellenden kunnen actief deelnemen aan de commissievergaderingen door gebruik te maken van het spreekrecht. Met het spreekrecht heeft u het recht om het woord te voeren over een onderwerp dat op de commissieagenda staat. Daarvoor is het voldoende dat u zich voor de vergadering meldt bij de voorzitter. Voor een goed verloop van de vergadering is het echter aan te raden dat u zich ruim voor de tijd bij de griffie meldt. Staat het onderwerp waarover u het woord wilt voeren niet op de agenda? Neemt u dan contact op met de griffie. 

Als u gebruik wilt maken van uw spreekrecht, dan gelden de volgende uitgangspunten: 

-       U spreekt namens uzelf. Het is niet zo dat u de spreektijd van andere insprekers kunt gebruiken om uw bijdrage langer            dan 5 minuten te houden.

-       De commissieleden luisteren naar uw verhaal en kunnen u daarover nog een korte verhelderende vraag stellen.

-       Er vindt geen discussie plaats tussen u als inspreker en de deelnemers aan de vergadering.

-       De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden via de website van de gemeente. Uw bijdrage is daar ook               terug te vinden.

-       U kunt tijdens het inspreken geen beeld- en/of geluidsfragmenten tonen of laten horen. De griffie kan deze fragmenten               eventueel wel naar de raadsleden e-mailen.

Heeft u nog vragen over het inspreken tijdens de commissievergadering? Neem dan contact op met de griffie.