Spreekrecht

Spreekrecht tijdens de vergaderingen van de raadscommissies

Elke vergadering van de raadscommissies begint om 19.30 uur. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen actief deelnemen aan de commissievergaderingen. Als u wilt meepraten over een onderwerp dat op de commissieagenda staat, is het voldoende dat u zich voor de vergadering meldt bij de voorzitter. Staat het onderwerp waarover u het woord wilt voeren niet op de agenda? Neemt u dan contact op met de griffier. 

Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures

Als u een zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad, wordt u indien gewenst in de gelegenheid gesteld in de raadscommissie Ruimte en Economie bij het agendapunt Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures uw zienswijze nader toe te lichten.