De Griffie

De griffie bestaat uit de griffier, de plaatsvervangend griffier en de griffiemedewerkster en ondersteunt de raad en raadscommissies. De griffier is door de raad benoemd en werkt onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. 
De griffie bereidt de raadsvergaderingen en commissievergaderingen voor en adviseert de raad, de raadsfracties en raadsleden over de aanpak en uitvoering van het raadswerk. De griffier is verder de tussenpersoon tussen de raad en de ambtelijke organisatie. Wilt u meer informatie over de raad neemt u dan contact op met de griffie. 

Samenstelling van de griffie

  • Mr. O.J.R.J. (Rob) Huitema MPM (griffier)
  • Mr. L.J.M. (Leon) Engelbertink (plaatsvervangend griffier)
  • L.M.T. (Lorette) Krop (griffiemedewerkster) te bereiken op t. (0541) 854347.