Marc Smellink

Naam: Marc Smellink

Fractievoorzitter, CDA
m.smellink@dinkelland.nl
Fractievoorzitter Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Bezoldigde functies

  • Gemeente Deventer, adviseur openbare orde en veiligheid
  • Veiligheidsregio IJsselland, crisisfunctie bevolkingszorg
  • EW-EHBO, hulpverlener

Onbezoldigde functies

  • EHBO vereniging Rossum, secretaris
  • AED stichting Rossum, bestuurslid

 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Fractievoorzitter, CDA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens