Rekenkamercommissie

Wat is de rekenkamercommissie?

De gemeente Dinkelland heeft een rekenkamercommissie, samen met de gemeenten Oldenzaal en Losser. Er kunnen gezamenlijke rekenkameronderzoeken worden gedaan of afzonderlijk per gemeente.

Deze onafhankelijke commissie maakt voor alle inwoners van Dinkelland en voor de gemeenteraad zichtbaar hoe de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. Worden alle doelen in dit beleid bereikt?  Heeft het beleid het gewenste effect? Is het in overeenstemming met alle regels en besluiten?  Zijn de uitgaven acceptabel? Dit moet onderzocht en gecontroleerd worden en dat doet de rekenkamer.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie personen die geen (zakelijke of persoonlijke) relatie hebben met de gemeente. Zij kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen.

 

Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

• de heer drs. G.H.A.M. Lohuis (Fons)  Lohuis (voorzitter)

• mevrouw dr. E.G. (Erie) Tanja (lid)

• de heer M. Loman (Mike) Loman (lid)

 

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris:

• mevrouw E. (Els) Meerenburgh

 

De rekenkamercommissie is te bereiken via:

• Gemeente Dinkelland: griffie@dinkelland.nl

• Gemeente Oldenzaal: griffie@oldenzaal.nl

• Gemeente Losser: griffie@losser.nl

 

Wat doet de rekenkamercommissie?

De commissie denkt goed na over te onderzoeken onderwerpen. Zij vraagt ook aan raadsleden en burgers om mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Het onderwerp moet voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

  • Het onderwerp is maatschappelijk, politiek en/of financieel belangrijk.
  • Er is een onderbouwd vermoeden dat er bij de uitvoering iets niet in orde is, met risico op ernstige financiële of maatschappelijke gevolgen.
  • Een  onderzoek door de rekenkamercommissie moet meerwaarde hebben.
  • Het onderzoek moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.

Openbaarheid

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de gemeente Dinkelland. Daar zijn ook de jaarplannen en de jaarverslagen te vinden.

 

Hebt u als inwoner een onderwerp voor een rekenkameronderzoek?

De rekenkamercommissie staat open voor de ideeën van de inwoners van Dinkelland.

U kunt als inwoner een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken.

Heeft u een suggestie voor de rekenkamerkamercommissie neem via de griffie van uw gemeente contact op met de rekenkamercommissie.